PROJECTS

Our products controls devices and systems all over the world. Allt från klimatstyrning i lyxkryssare ute på havet till mätning av olja för distribution i verkstäder. Nedan finner du några exempel där företag valt våra flexibla och stabila lösningar.

PROJEKT

FRIKYLA

FUNKTION

Klimatstyrning av telekomstationer

INFO

Air-Site använder fler av våra produkter för att styra telekomstationernas klimat i många olika länder.

Frikyla fungerar så är att ett friskluftsaggregatet trycker in ren luft i rummet utan omblandning och genom att skikta luften så stiger varmluften till taket och sedan ut via ett avluftsgaller. Beroende på slutkundens behov, levererar vi allt från mindre styrenheter till mer avancerade modeller med nätverksuppkoppling och display.

PROJEKT

LYXKRYSSARE

FUNKTION

Klimatstyrning av kylrum

INFO

En modern lyxkryssare kan ha ända upp till 100 kyl- och frysrum där samtliga övervakas dygnet runt från maskinrummets kontrollrum.

Vi har utvecklat och producerar nu tredje generationens styrsystem efter ett mångårigt samarbete. Enkelhet, driftsäkerhet och optimal kundanpassning är ledord varför vi varit framgångsrika tillsammans.

PROJEKT

OMBORD-SYSTEM

FUNKTION

Styrning av malmtåg

INFO

Sedan många år styr och övervakar våra produkter funktionen på gruvtåg, så kallade ombordsystem. En tuff miljö med höga krav på livslängd, tålighet och säkerhet.

Systemet består av en centralenhet i det ibland förarlösa loket som pratar med moduler i respektive vagn. Varje vagnsmodul har en helt unik ID vilket gör att tömning görs av rätt vagn oavsett vagnsordning och ett tågset kan bestå av upp till 30 vagnar.

PROJEKT

VÄTSKE-HANTERING

FUNKTION

Vätskedistribution i verkstäder

INFO

Fordon utvecklas hela tiden och det ställs högre och högre krav också på servicepersonalen. Olika fordon skall ha en eller flera olika oljor och volymer.

Via terminalen beställer verkstadspersonal typ av vätska samt mängd och systemet öppnar ventiler samt mäter mängd. På så sätt får verkstaden fullständig kontroll på förbrukningen samt minimerar spill och svinn.

PROJEKT

PUMP- STYRNING

FUNKTION

Styrning av medelstora till stora pumpstationer

INFO

Våra robusta I/0-moduler ingår i ett styr- och övervakningssystem som hanterar medelstora till stora pumpstationer med höga krav på mångsidighet och funktionalitet.

Modulerna utför en mängd funktioner så som start/stop av pumpar, nivåreglering, och larmindikering.

PROJEKT

FARTYGS-AUTOMATION

FUNKTION

Radaravläsning av tankar, framdrift, barlastsystem m.m..

INFO

I över 30 år har våra produkter använts i en mängd olika applikationer på fartyg. Kraven på livslängd av styrsystemen på fartyg är extremt långa och vi har i många fall klarat av att leverera reservdelar till 30 år gamla system.

Några exempel på applikationer är radaravläsning av tankar, barlastsystem, larminsamling, framdrift, motorövervakning, dataloggning,  propeller- och roderstyrning.

PROJEKT

FRIENDS ARENA

FUNKTION

Fastighetsautomation

INFO

Alla moderna byggnader innehåller mängder med automationslösningar för energioptimering, skydd och den dagliga driften.

Med hård- och mjukvaruanpassningar i våra produkter sätter bara fantasin gränser. Friends Arena är bara ett av många projekt där vi via styrentreprenören automatiserat delar av byggnaden.