Smoke Control System är ett komplett och avancerat system för att övervaka och styra brand-/brandgasspjäll. Systemet består av spjällmoduler som monteras vid spjället och sammankopplas via en gemensam tretrådsbuss. Alla moduler har en unik adress vilket ger dig specifik statusinformation och maximal kontroll över alla funktioner.

En avancerad centralenhet styr och övervakar systemets alla funktioner. Den kan hantera enstaka spjällmoduler eller så många som 230 stycken på en och samma slinga.

Avancerad centralenhet för upp till 200 spjällmoduler och 400 brandspjäll. Hanterar upp till 99 brandceller och har ingång för centralt brandlarm. Stöder Modbus TCP.

SX:UNO

Kompakt spjällmodul för ett eller två spjäll. Har anslutning för både rökdetektor och temperaturgivare.