Oavsett hur ert behov för att styra brandgasspjäll ser ut så har vi en lösning. Med vårt system täcker du in allt från enklare lösningar med en brandcell till att hantera komplexa system med många brandceller, larmsignaler m.m.

Vi har genom åren levererat brandspjällsstyrningar till projekt med allt från 1 till över 3200 brandgasspjäll. En enskild centralenhet eller gateway kan hantera upp till 200 spjällmoduler och 400 spjäll (vid användning av SX:DUO). Vid anläggningar med fler spjäll används flera separata system.

Alla moduler adresseras vid drifttagning och det ger dig specifik och detaljerad information om varje brandgasspjäll. Behöver du sedan komplettera systemet är det bara att lägga till och adressera ytterligare moduler. Då vi inte har några krav på topologier kan du koppla systemet i en slinga, stjärnnät eller ring.

Smoke Control System har funnits sedan början av 2000-talet och sitter i en stor mängd olika byggnader. Modulerna använder vår egna kommunikationsbuss SIOX som styrt en uppsjö med olika applikationer sedan början av 80-talet. Våra produkter är konstruerade med kallelektronik utan krav på kylning vilket ger en mycket lång livslängd.

För kommunikation och spänningsmatning behövs endast EN kabel med 3 ledare (1,5mm²) vilket ger en mycket låg installationskostnad. Det är viktigt att välja oskärmad kabel, men förutom det har vi inga krav på specialkablar vilket ger dig som kund stor frihet.

Systemet kan spänningsmatas både med 24V AC eller DC. Transformatorer monteras distribuerat i systemet och spänningsmatar spjällmoduler, spjällmotorer och ev. rökdetektorer. En transformator på 100VA täcker in 10 st spjällmotorer eller 100 m kabel.

Systemet kan hantera en mängd olika larm. Varje modul har ingång för rökdetektor och den kan påverka en eller flera moduler på slingan. På centralenheten finns ingång för externt brandlarm och har du behov av att styra olika brandceller kompletteras systemet med separata I/O-moduler. Varje centralenhet har stöd för upp till 99 olika brandceller och en larmsignal kan hantera en eller flera brandceller.

Motionering kan ske på många olika sätt. Centralenheten kan vid utsatta dagar och tider utföra motionering och varje brandcell kan ha sitt eget motioneringsschema. Du kan även sköta motioneringen via Modbus (TCP) eller digitalingång. Varje enskild spjällmodul kan även sköta sin egen motionering.

Varje spjällmodul har en inbyggt watchdog som stänger spjället vid ett kommunikationsbortfall. På så sätt kan du vara trygg att inga spjäll står öppna vid t.ex. kabelbrott eller om delar av systemet blir strömlöst.

Om du konfigurerar centralenheten via meny hamnar alla moduler i en och samma brandcell men via vår PC-programvara Smoke Control Editor kan du konfigurera ett system med upp till 99 brandceller. För att spara tid åt våra kunder erbjuder vi tjänsten att konfigurera centralenheten innan leverans.

Modbus TCP är ett mycket vanligt protokoll inom fastighetsautomation som stöds av vår centralenhet SX:ACCESS och vår gateway SX:NETLINK.
SX:NETLINK har dessutom stöd för Modbus RTU. Det finns en stor mängd status-information som kan läsas både från spjällmodul och centralenhet.
Det finns även en stor mängd kommandon tillgängliga som ger dig stor flexibilitet att styra olika funktioner.